De club

Wie zijn wij?

In Januari 2007 nam een van onze leden het initiatief om een fotoclub op te richten. Er werden op diverse locaties flyers opgehangen met een uitnodiging voor een “belangstellenden-avond” in “de Belleman”
Met een eerste opkomst van 22 personen werd de basis gelegd voor een bloeiende, en levendige club. Het ledenbestand bestaat nu uit 21 personen, met een leuke variatie aan leeftijden, van beginnende tot vergevorderde c.q. ervaren vrijetijdsfotografen.

In Mei 2007 vond de officiële oprichting van de vereniging plaats.

Wat doet fotoclub Lamina?

Fotoclub Lamina komt op maandag om de twee weken bijeen in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen. De avond start om 19.45 uur en sluit om p/m 21.45 uur. Zoals je hieronder kunt zien, hebben we een grote variëteit aan onderwerpen.

onder andere …..

Thema avonden

Er worden 2 thema’s in een jaar besproken, een thema wordt ongeveer een 3 a 4 maanden “behandeld”, waardoor leden niet alleen meer ideeën op kunnen doen aan de hand van reeds getoond werk, maar ook de gelegenheid krijgen correcties aan te brengen naar aanleiding van geplaatste opmerkingen.

Tenslotte is het uitwisselen van kennis en ervaring, het bespreken van gebruikte technieken, samen met het geven van opbouwende kritieken, naar onze mening dé manier om tot een beter resultaat te komen.  Uiteraard wordt technische info, maar zo mogelijk ook gastsprekers, afgestemd op het thema van dát moment.

Gastsprekers

Enige keren per jaar nodigen we gastsprekers uit eigen werk te tonen en dat samen te bespreken. Niet alleen zéér leerzaam, maar ook worden deze avonden als zeer prettig ervaren. Laurence van Oudheusden, Piet Schuttelaar, Bas Meelker en Johan Elzenga mochten wij reeds verwelkomen. Fotografen die hun sporen reeds dik verdiend hebben in de fotografie.

Uitstapjes

Elk jaar maken we een uitstapje. Zo zijn we al naar het Papegaaienopvangcentrum in Oers, Maastricht, Openluchtmuseum Bokrijk en Antwerpen geweest, ook de Botanische tuinen in Utrecht, de stad Rotterdam, en het zéér fotogenieke industriegebied Duisburg hebben we bezocht.

Vrije avond

Op een vrije avond wordt er géén bepaald thema behandeld, maar is eenieder vrij foto’s mee te brengen, waarvan de maker graag de mening van de overige leden hoort. Ook kan de vrije avond ingevuld worden met het geven van voorlichting over, b.v. photoshop, lightroom,
wat is de beste manier om foto’s op te slaan, enz. enz.

Mocht je belangstelling hebben,

ben je altijd welkom om een paar avonden mee te draaien om te kijken of jij bij de club, en de club bij jou past. Wél graag een telefoontje vooraf naar onze secretaris a.u.b.

Voor verdere info kun je contact opnemen met de secretaris van onze vereniging via het contactformulier onder de kop “contact”.